חזק ויאמץ לבך וקוה                                               
 

לאור מגיפת הקורונה הנוראה שרבים חללים הפילה בכל רחבי העולם ר"ל, ואלפי חולים מוטלים על ערש דוי הזקוקים לרחמי ה' המרובים, ולאור גזירת הממשלה על צמצום התפילות בתי הכנסת, הננו קוראים לכל תושבי עירנו שיחיו, כל משפחה ומשפחה בביתם, לומר ספר רביעי שבתהלים, מקפיטל צ' עד קפיטל ק"ו, ולאחריו היהי רצון שאומרים אחר תהלים, ביום

ה' פרשת בשלח הבעל"ט אור ליום ט"ז שבט תשפ"א בשעה 8:30 בערב, שדורשי רשימות אמרו ששם החודש מרמז בר"ת על ש'מועות וב'שורות ט'ובות, כדי לעורר רחמי

שמים על החולים שיתרפאו במהרה ברפואה שלימה בכל אבריהם וגידיהם, והבריאים יתמידו בבריאותם, ושנוכל לשפוך רנה ותפלה ברוב עם הדרת מלך בבתי מקדש מעט בתי כנסיות ובתי מדרשות באין מפריע, ויהי רצון מלפני אבינו שבשמים שישמע לקול שועת עמו בני

ישראל ויסיר מעלינו כל משחית ומגיפה, ויחון אותנו לפליטת עולמים אכיה"ר. וע"ז באנו על החתום, י"ד שבט תשפ"א, פה מאנטריאל יצ"ו

0
0
0
s2smodern